صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نام‌های ۷ داور افغانستان در فهرست داوران بین‌المللی ۲۰۱۹ فیفا

نام‌های ۷ داور افغانستان در فهرست داوران بین‌المللی ۲۰۱۹ فیفا

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) فهرست نامهای داوران بینالمللی فدراسیونهای عضو فیفا را در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد.
نامهای هفت داور بینالملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی افغانستان مشمول دو بانو در این فهرست قرار دارند.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که نامهای حلیم آقا شیرزاد، یاسمین حیدری داوران فوتبال، محمد شریف سروری، فرشته شیخمیری و ننگیالی سادات، کمک داوران فوتبال، محمد تمیم حسینی، داور فوتسال و زینالدین شریفی، داور فوتبال ساحلی در این فهرست استند.