صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رویای یونانی؛ فیلم‌ بازی‌های فدرر را دید و شکستش داد

رویای یونانی؛ فیلم‌ بازی‌های فدرر را دید و شکستش داد

شیفته راجر فدرر بود و میخواست اولین نفری باشد که در کشورش قهرمان یک گرنداسلم میشود؛ این شاید رویای هر نوجوان تنیسبازی باشد، اما استفانوس سیتسیپاس به صفحه کامپیوتر خیره شد و بازیش را ساخت.
تنیسباز یونانی ساعتها بازی راجر فدرر را از یوتیوب دید و شیوه بازیش را تا جایی که میتوانست به او نزدیک کرد. بازی مورد علاقهاش؟ مسابقهای که راجر فدرر نوجوان توانست پیت سمپراس بزرگ را در ویمبلدون ۲۰۰۱ شکست دهد.
حالا به نظر میرسد که تاریخ تکرار شده است و سیتسیپاس با حذف فدرر در دور چهارم اوپن استرالیا میرود که جا پای الگوی زندگیش بگذارد: همان سن، همان رتبه در ردهبندی جهانی و همان طور که فدرر پس از بازی گفت، همان مدل مو.
اما از دیدن بازیهای فدرر در یوتیوب تا شکست دادن او در یک گرنداسلم، تنیسباز یونانی چگونه این راه را طی کرده که حالا به مطرحترین استعداد تنیس دنیا تبدیل شده است؟
میتوانید تاثیر فدرر را ببینید
هیچ تنیسباز یونانی به جمع ۱۰۰ نفر برتر تنیس جهان نرسیده بود تا این که سیتسیپاس اکتبر ۲۰۱۷ این رکورد را شکست، حالا خودتان را جای تنیسدوستان یونانی بگذارید و او را در رتبه ۱۵ دنیا ببینید.
سیتسیپاس اولین قهرمانیاش در مسابقات حرفهای را اکتبر ۲۰۱۷ در استکهلم سوئد به دست آورد ولی وقتی در ماه دسمبر و در مسابقات پارسال "نسل آینده" قهرمان شد، همه مطمئن شدند که ستارهای متولد شده است. پیروزی او مقابل فدرر بزرگترین برد زندگی او بود و اگر بتواند در یکچهارم نهایی روبرتو باتیستا آگوت را ببرد، میتواند تا رتبه دهم ردهبندی جهانی هم صعود کند.
ویکی جرجاتو، روزنامهنگار یونانی که از دوران نوجوانی سیتسیپاس را زیر نظر داشته، میگوید که او از همان زمان در فکر حضور در بالاترین سطح بوده: "اولین باری که بازی او را دیدم، فهمیدم دستاورد بزرگی خواهد داشت. بیشتر بچهها دو دستی بکهند میزدند و وقتی بکهندهای یک دست او را دیدم، عاشقش شدم. شیوه تنیس او قدیمی بود. فورهندهای خیلی خوب که نقطه قوتش بود و همچنین سرویسهای عالی و بکهندهای زیبا و در عین حال پرقدرت."
"متنوع بازی میکرد، روی تور میرفت، والیهای (زدن توپ قبل از برخورد با زمین) زیادی میزد و غیرقابل پیش بینی بود. استیل او گاهی من را یاد فدرر میانداخت. فدرر الگویش بود و بازیهایش را زیاد نگاه میکرد. میتوانید تاثیر فدرر را ببینید."