صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استعداد خاص اوزیل برای عصبانی کردن هواداران

استعداد خاص اوزیل برای عصبانی کردن هواداران

باب ویلسون، دروازهبان سابق و اسطوره آرسنال معتقد است مسوت اوزیل بیشتر از هر فوتبالیست دیگری در تاریخ این باشگاه قابلیت عصبانی کردن هواداران را دارد.
درحالیکه گمانهزنی درباره آینده مسوت اوزیل در آرسنال به اوج رسیده، باب ویلسون، دروازهبان سابق و اسطوره این باشگاه میگوید اوزیل یکی از بااستعدادترین بازیکنانی است که در سالهای اخیر پیراهن آرسنال را به تن کرده ولی در عین حال او بیشتر از هر فوتبالیست دیگری در تاریخ آرسنال قابلیت عصبانی کردن هواداران را دارد.
ویلسون با توجه به کم بازی کردن اوزیل در فصل جاری میگوید شکی نیست که توپچیها در نبود اوزیل، یک بازیکن فوق‌‌العاده خلاق را در خط میانیشان از دست دادهاند ولی بازی دادن به اوزیل همیشه شبیه به یک قمار است و هیچوقت نمیتوان مطمئن بود که او کدام چهره خود را به نمایش میگذارد.
ویلسون در این باره گفت:" من مدتها است بازیکنی به استعداد مسوت اوزیل ندیدهام. او در زمین چیزهایی را میبیند و تشخیص میدهد که هیچکس قادر به تشخیصاش نیست. بازی اوزیل مقابل بورنموث یک بار دیگر نشان داد او چه فوتبالیست بینظیری است و آرسنال با بازی ندادن به او چه چیزهایی را از دست میدهد".
این اسطوره آرسنال در ادامه گفت:" اما در عین حال، اوزیل قابلیت عجیبی برای عصبانی کردن هواداران را دارد. سرمربی نمیتواند مطمئن باشد که او امروز کدام چهره خود را به نمایش میگذارد چون مسوت هم میتواند تماشاچیها را مات و مبهوت کند و هم میتواند کاری کند که در استادیوم هو شود".