صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاپان، راکت قهرمان جهان بدمینتون کشورش را به افغانستان داد

جاپان، راکت قهرمان جهان بدمینتون کشورش را به افغانستان داد

سفارت جاپان در کابل، به منظور حمایت و تشویق ورزشکاران افغانستان، راکت قهرمان جهان کشورش در رشته بدمینتون را به فدراسیون بدمینتون افغانستان اهدا کرد.
میتسو جی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل، شام روز پنجشنبه 23 حوت، ضمن اهدای این راکت، 69 راکت دیگر که مربوط به وزرشکاران مشهور جهان بود، به فدراسیون بدمینتون کشور اهدا کرد.
مستوره آرزو، رئیس فدراسیون بدمینتون کشور، ضمن سپاسگزاری از این اقدام سفارت جاپان، گفت که این راکتها میتواند وزرشکاران ما را با راکتهای حرفهای و استندرد مهیا کند.
خانم آرزو افزود، اکنون 62 ورزشکار عضو فدراسیون بدمینتون است که اکنون میتوانند یک قدم دیگر به سمت حرفهای شدن بردارند.
راکت بدمینتون معمولاً از جنس چوبی یا فلزی (آلومینیوم سبک یا استیل) برای بازیکنان مبتدی و جنس آیرودینامیک یا فیبر کربن مناسب بازیکنان حرفه ای است. وزن راکتها معمولا ۸۰ تا ۱۱۵ گرم است و طول آن به ۶۸ سانتی متر میرسد. البته وزن راکت پس از زه کشی به حدود ۱۴۰ گرم هم میرسد.
راکت بدمینتون در سه نوع سبک، متوسط و سنگین ساخته شده است که به وسیله رشته های باریک مشبک به قاب کشیده می شود. سطح تماس باید مسطح و عاری از هر گونه شیب اضافی یا برجستگی باشد. راکت از قسمت های: دسته - میله - گلو یا سه راهی - صفحه راکت (کله راکت) تشکیل شدهاست. ضخامت دسته به طور معمول ۵/۷ تا ۵/۱۲ سانتی متر است.
المپیک تابستانی توکیو
سفیر جاپان همچنین در این نشست که حفیظ الله ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی و اجمل غنی مشاور ورزشی رئیس جمهور حضور داشتند، گفت که المپیک تابستانی 2020 در توکیو برگزار میشود
او افزود، این دومین دور مسابقات است که در توکیو برگزار میشود. امیدوارم که ورزشکاران افغانستان در این مسابقات شرکت و مقامهایی را نیز کسب کنند.
آقای سوزوکا خاطرنشان کرد که در مسابقات سال 1964 میلادی، 8 ورزشکار، رشته کشتی/پهلوانی شرکت کرده بودند که یک تن آنان تا مقام پنجمی نیز رسید.
گفتنی است که ورزشکاران افغانستان در مسابقات انتخابی سهمیه المپیک 2016 نتوانستند سهمیه کسب کنند به همین دلیل کمیته المپیک به افغانستان سه سهمیه افتخاری داد. در مسابقات توکیو هنوز مشخص نیست که چه تعداد ورزشکار شرکت میکنند.