صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

10 سال است که همه فشارها روی مسی است

10 سال است که همه فشارها روی مسی است

ستاره سابق بارسا و تیم ملی آرجانتین به دفاع از مسی در مقابل هجمه انتقادی اخیر از این بازیکن پرداخت.
دو هفته پیش مسی پس از 10 ماه دوری از بازی های ملی به آلبی سلسته برگشت و برابر ونزوئلا به میدان رفت. آرجانتین 1-3 شکست خورد و مسی نیز مورد شدیدترین انتقادات قرار گرفت. همچنان در آرجانتین معتقدند که او به بارسا تعصب بیشتری نسبت به تیم ملی کشورش دارد.
خاویر ماسکرانو در دفاع از مسی به تیک اسپورتس گفت:« وقتی مسی در تیم ملی نیست، یک مشکل است وقتی هم بر می گردد، یک مشکل دیگر. او همیشه در تیم نقش رهبر را دارد. بهتر است از اعضای فدراسیون بپرسید که او و دیگر بازیکنان برای تیم ملی فداکاری کرده اند یا خیر.
مسی 10 سال است که تمام فشارها را تحمل می کند. وقتی می بازیم، انتقادات به سوی مسی سرازیر می شود و حتی می گویند که تیم ملی با او یا بدون او تفاوتی ندارد. واقعا اینها از چه چیز حرف می زنند؟ انتقادات از مسی همه زرد هستند و به نظر می رسد اگر با تیم ملی فاتح جامی نشویم، به معنای عدم علاقه و تعصب ما به پیراهن کشورمان است.»