صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ونگر: به فوتبال برمی‌گردم ولی معلوم نیست مربی شوم

ونگر: به فوتبال برمی‌گردم ولی معلوم نیست مربی شوم

آرسن ونگر میگوید برای بازگشت به فوتبال مشتاق است ولی مطمئن نیست در بازگشت به عنوان مربی به کار مشغول شود.
آرسن ونگر 69ساله در پایان فصل گذشته به دوران 22ساله حضورش در آرسنال به عنوان سرمربی پایان داد تا توپچیهای لندن امسال بعد از سالها برای اولین بار حضور در لیگ برتر بدون حضور آرسن ونگر روی نیمکتشان را تجربه کنند.
ونگر که بر اساس گزارشها تا کنون چندین پیشنهاد مختلف مربیگری را رد کرده میگوید مشتاق است به دنیای فوتبال برگردد ولی مطمئن نیست در بازگشت چه نقشی به عهده خواهد گرفت و نمیداند که آیا به عنوان مربی  فعالیت خواهد کرد یا نه.
ونگر در مصاحبه با روزنامه انگلیسی گاردین گفت:" من به فوتبال برمیگردم. در این شکی نیست. ولی اینکه با چه عنوانی مشغول به کار خواهم شد، این را نمیدانم. مطمئن نیستم دوباره سرمربی خواهم شد یا نه. ولی عطش و اشتیاق برای بازگشت به فوتبال در من هست".
سرمربی افسانهای آرسنال در ادامه گفت:" اوایل به خودم میگفتم دلم میخواهد بلافاصله بعد از آرسنال دوباره به مربیگری ادامه دهم ولی بعد که کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که بد نیست یک مدت از فوتبال فاصله بگیرم".
آرسن ونگر در ادامه صحبتهایش اضافه کرد:" در نهایت به این نتیجه رسیدم که دلم میخواهد چیزهایی که در زندگی آموختهام را با دیگران به اشتراک بگذارم. زندگی تنها زمانی ارزش دارد که آنچه میدانید را با دیگران به اشتراک بگذارید. ولی هنوز درباره اینکه با چه عنوانی به این کار مشغول خواهم شد تصمیم نگرفتهام. ولی به زودی در این باره تصمیم خواهم گرفت".