صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش «جیمز باند سیاه پوست بودن» برای ادریس آلبا

چالش «جیمز باند سیاه پوست بودن» برای ادریس آلبا

ادریس البا بازیگر سرشناس بریتانیایی باور دارد ایفای نقش نخستین جیمز باند سیاهپوست میتواند علاوه بر علاقه بسیار، نفرت غیرمنصفانهای هم با خود بیاورد.
به گزارش سینماپرس به نقل از پلیلیست، وقتی بحث لیست بازیگرانی مطرح میشود که میتوانند بعد از دنیل کرگ نقش جیمز باند را به عهده بگیرند، نام ادریس آلبا در صدر آن مطرح میشود. اما این بازیگر میگوید تا به حال درباره این نقش با کسی صحبت نکرده و احتمالاً نخواهد درگیر تمام ماجراهایی بشود که ایفای آن برایش به ارمغان میآورد.
البا در حال حاضر به بازیگران فلم «سریع و خشمگین: هابز و شاو» ملحق شده است اما در مصاحبهای با ونیتی فر مسئله ۰۰۷ هم پیش آمد.
البا گفت: جیمز باند یک شخصیت بسیار محبوب، نمادین و جذاب است که مخاطبان را در سفری عظیم فراتر از دنیای روزمره میبرد. مسلماً اگر کسی به من بگوید دوست داری جیمز باند باشی میگویم آره! چون این نقش برایم شگفتانگیز است. اما چیزی نیست که خودم بگویم آره میخواهم جیمز باند سیاهپوست باشم.
و ظاهراً همین «جیمز باند سیاهپوست» بودن است که خیلیها میخواهند، ببینند. به احتمال زیاد تهیهکنندگان بعد از «باند ۲۵» که سال ۲۰۲۰ اکران میشود دنبال بازیگری جدید خواهند بود، اما البا باور دارد ایفای نقش نخستین جیمز باند سیاهپوست میتواند علاوه بر علاقه بسیار، نفرت غیرمنصفانهای هم با خود بیاورد.
وی بیان کرد: وقتی آدم میبیند که بعضیها از نقطه نظر نسلی به مسئله نگاه میکنند و میگویند چنین چیزی نمیتواند باشد، ناراحت میشود. ظاهراً مسئله اصلی هم رنگ پوست من است. و اگر نقش را به دست بیاورم و خوب نباشد، یا حتی خوب باشد، آیا به خاطر رنگ پوست من بوده؟ این موقعیت سختی است که بخواهم خودم را در آن قرار بدهم، آن هم وقتی نیازی ندارم.
همانطور که البا هم گفت، فشارها و مسئولیتهای بسیاری بر بازیگر نقش باند تحمیل میشود. همین اتفاق برای دنیل کریگ که سفیدپوست است هم افتاد. حالا که احتمال انتخاب یک جیمز باند سیاهپوست یا حتی یک باند زن مطرح شده، این فشارها بسیار شدیدتر خواهند بود.