صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور وکیل مدافع خارجی کرام الدین کریم در کابل

حضور وکیل مدافع خارجی کرام الدین کریم در کابل

وکیل مدافع خارجی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدارسیون فوتبال افغانستان صبح دیروز در کابل با خبرنگاران دیدار کرده است.
صبح دیروز وکیل مدافع کرام الدین کریم رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال افغانستان که یک هالندی است در هوتل کابل سرینا با شماری از خبرنگاران دیدار کرده است.
وی هدف از سفرش به کابل دفاع از کریم بخاطر اتهامات وارد شده به وی عنوان کرده است.
وی در این دیدار به خبرنگاران گفته است، فیفا حکمش را بر علیه آقای کریم یک طرفه صادر کرده است و خانم پوپل نیز برای مشهور شدن این صحبت ها را بیان کرده است.
وکیل مدافع آقای کریم گفته است که موکلش به بیماری قلبی مبتلا شده است و وضعیت صحی خوبی ندارد.
این در حالی است که آقای کریم چند هفته پیش توسط کمیته اخلاق فیفا به جرم تجاوز به دختران فوتبالیست کشور برای همیشه از فعالیت های فوتبالی محروم شد و به پرداخت یک میلیون فرانک سویئسی نیز محکوم شده است.
در همین حال دادستانی افغانستان نیز پس از این حکم فیفا، دستور بازداشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال را صادر کرده است، اما بر اساس گزارش های تایید نشده ای، گفته شده است که کرام الدین کریم کشور را ترک کرده است.
با این حال وکیل مدافع آقای کریم صبح دیروز گفته است که وی در افغانستان است و با موکلش نیز ارتباط دارد.
این وکیل هالندی قرار است در طی چند روز آینده نیز به دنبال کارهای حقوقی کرام الدین کریم در کابل باشد.