صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشدخان به رده هشتم جهان سقوط کرد

راشدخان  به رده هشتم جهان  سقوط کرد

راشدخان آرمان ملی پوش کرکت کشور جایگاهش در رده بندی جهانی مسابقات یک روزه را از دست داد.
راشدخان آرمان توپ انداز نامدار و جوان تیم ملی کرکت افغانستان که جایگاهش در رده بندی جهانی مسابقات یک روزه را از دست داد و از مکان دوم به رده هشتم سقوط کرد.
او که توانسته بود پیش از این بهترین بالر جهان نیز شناخته شود، در حالی 6 پله سقوط داشته است که کلدیب یادیو از هندوستان هم امتیاز (658) و هم رده با اوست.
این در حالیست که در تازه ترین رده بندی شورای جهانی کرکت در بخش توپ اندازی، مجیب زدران دیگر ملی پوش کشور 4 پله صعود داشته و با 681 امتیاز رده ششم را به خود اختصاص داده است.