صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رضایت از نسخه جدید مسی در ارجنتاین

رضایت از نسخه جدید مسی در ارجنتاین

نظریات لیونل مسی در مورد فساد در کوپا آمریکا باعث شده است تا بیشتر پیشکسوتان فوتبال ارجنتاین از او حمایت کنند و به او اعتماد بیشتر برای رهبری تیم داشته باشند.
پس از بازی ارجنتاین و برازیل در کوپا آمریکا کاپیتان بارسلونا کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را متهم به دست کاری و تسهیل سازی قهرمانی تیم ملی برازیل کرد.
کاری که در گذشته هیج گاهی از مسی دیده نشده بود و این عمل مسی مورد حمایت هموطنان او قرار گرفته است چون او به عنوان رهبر تیم برای تیم ملیاش صدا بلند کرد.
والدانو یکی از پیشکسوتان فوتبال ارجنتاین در حمایت از مسی نوشت:« ما شاهد تحول در مسی هستیم، او برای تیم ملیاش صدا بلند کرد که هرگز پیش از این چنین کارهایی انجام نداده بود. در زمین بازی، او فوقالعاده است و حالا خارج از زمین ما فرد دیگری را دیده ایم، که هرگز پیش از آن دیده نشده است، و این خوب است و من این کار او را تحسین می کنم.»
والدانو افزود:« مسی دیگر زیر فشار نخواهد بود، چه در زمین و چه در خارج از زمین همه مردم ارجنتاین از او حمایت خواهند کرد.»
این در حالیست که ممکن است مسی به دلیل این اظهارات دو سال از همراهی تیم ملی ارجنتاین محروم شود.