صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاهین‌ آسمایی نیز به دور نهایی رقابت‎های لیگ برتر فوتبال راه یافت

شاهین‌ آسمایی نیز  به دور نهایی رقابت‎های لیگ برتر فوتبال راه یافت

در دومین بازی نیمهنهایی دور هشتم رقابتهای لیگبرتر فوتبال کشور، شام دیروز تیمهای شاهین آسمایی و سیمرغالبرز در برابر هم به میدان رفتند.
نیمۀ نخست را هر دو تیم هجومی آغاز کردند، ولی این شاهینیها بودند که دو گُل این دیدار حساس را وارد دروازه سیمرغ البرز کردند.
ابتدا در دقیقۀ ۳۴بود که روف قادری روی حرکت زیبای همی تیمیاش گُل نخست را به ثمر رساند. این پایان کار در نیمۀ نخست نبود و روف قادری باز هم در وقتهای اضافه نیمۀ نخست، در دقیقۀ ۴۶بازی، گُل دوم را وارد دروازۀ سیمرغیها کرد تا نیمۀ نخست با همین نتیجه به پایان برسد.
در نیمۀ دوم که شاهینیها با روحیۀ بالا وارد زمین شدند، توانستند سه گُل دیگر را نیز به نمایندۀ حوزۀ شمال کشور بزنند.
ابتدا در دقیقۀ ۴۹ بود که روف قادری گُل سوم خود و تیمش را به ثمر رساند و در این دیدار هتریک کرد. به همین ترتیب، پس از ده دقیقه، مصطفی افشار توانست گُل چهارم تیمش را وارد دروازۀ سیمرغیها بکند.
در ادامه که بازی با همین نتیجه رو به پایان بود، باز هم مصطفی افشار روی اشتباه مدافعان سیمرغالبرز توانست گُل دوم خود و پنجم تیمش را به ثمر برساند تا شاهین با اقتدار به دور نهایی هشتمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال کشور صعود کند.
برای این دیدار، شماری زیادی از شهروندان کشور به ورزشگاه آمده بودند و بازی را از نزدیک تماشا کردند.
در پایان این دیدار، روف قادری با درخشش در تیمش توانست عنوان بهترین بازیکن میدان را بدست بیاورد.
این در حالی است که تیم طوفان هریرود نیز شب گذشته با پیروزی در برابر تیم د سپینغربازان به فرجامین بازی این رقابتها راه یافت.
قرار است فرجامین بازی هشتمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال کشور، میان شاهین آسمایی، نمایندۀ کابل و طوفان هریرود، نمایندۀ حوزۀ غرب کشور برگزار شود.