صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای اولین بار مسابقه کشتی کج زنان در عربستان برگزار شد

برای اولین بار مسابقه کشتی کج زنان در عربستان برگزار شد

در عربستان سعودی روز (پنج شنبه ۳۱ اکتبر) برای اولین بار مسابقات کشتی کج زنان برگزار شد، این اقدام در راستای برنامههای اصلاحی این کشور در جهت منعطف کردن قوانین سخت و محدود کننده اجتماعی صورت میگیرد.
این مسابقه در ورزشگاه بینالمللی ملک فهد در شهر ریاض و بین ناتالیا و لیسی ایوانس، دو قهرمان دنیای کشتی کجص زنان برگزار شد.
هنوز مشخص نیست که آیا از شرکت کنندگان در این مسابقه درخواست میشود که با "پوشش مناسب" شرکت کنند یا خیر؟
شرکت رسانهای دبلیو.دبلیو.ای ( WWE ) که سازماندهی مسابقات کشتی کچ را برعهده دارد، برگزاری این مسابقه را تایید کرده است.
عربستان سعودی در سالهای اخیر تلاش کرده تا تصویر این کشور را به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورها در جهان برای زنان تغییر دهد و اصلاحاتی را در این زمینه ارائه کند.
اصلاحات عربستان؛ آیا محمد بن سلمان واقعا به آزادی زنان بها میدهد؟
دولت عربستان در سال ۲۰۱۸، ممنوعیتی را که در مورد رانندگی زنان این کشور وجود داشت، لغو کرد.
در اگست سال جاری هم تغییراتی در مورد سیستم سرپرستی مردان ایجاد کرد که براساس آن به زنان اجازه داده میشود که بتوانند بدون اجازه سرپرست مرد خود درخواست پاسپورت کرده و مستقل مسافرت کنند.
با وجود این تغییرات، اما زنان در این کشور همچنان در زندگی روزانه با محدودیتهایی روبرو هستند و چندین فعال زن به دلیل فعالیتهایشان در زمینه آزادی زنان در زندان هستند.
برخی از آنها مدعی شدهاند که در زندان شکنجه شدهاند.