صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زیدان: بنزما باید به تیم ملی فرانسه دعوت شود

زیدان: بنزما باید به تیم ملی فرانسه دعوت شود

زینالدین زیدان، سرمربی رئال مادرید با ستایش از کریم بنزما، ستاره فرانسوی تیمش میگوید او حتما باید دوباره به تیم ملی فرانسه دعوت شود.
با اینکه از آخرین باری که کریم بنزما پیراهن تیم ملی کشورش فرانسه را به تن کرده نزدیک به چهار سال میگذرد ولی زینالدین زیدان، سرمربی او در رئال مادرید با ستایش از این مهاجم فرانسوی میگوید بنزما حتما باید دوباره به تیم ملی این کشور دعوت شود.بنزما در دوران ده ساله حضورش در رئال مادرید همواره یکی از برجستهترین مهاجمین اروپا بوده ولی او از سال 2015 تا کنون در تیم ملی کشورش بازی نکرده و به تیم ملی فرانسه دعوت نشده است. دوری بنزما از تیم ملی  فرانسه از زمانی کلید خورد که ادعا شد او در نقشهای برای حقالسکوت گرفتن از همتیمی آن زمانش در تیم ملی، متیو والبوئنا دست داشته است.
ولی زیدان میگوید بنزما هنوز خواهان بازی در تیم ملی فرانسه است و لیاقت دعوت شدن دوباره به جمع خروسها را دارد. زیدان در این باره گفت:" بنزما همیشه میخواسته برای تیم ملی فرانسه بازی کند. راستش را بخواهید من دقیقا نمیدانم اوضاع در تیم ملی فرانسه از چه قرار است ولی از نظر فوتبالی، به نظر من بنزما بهترین است". زیدان در ادامه گفت:" من معتقدم بنزما باید حتما در تیم ملی فرانسه بازی کند. ولی من نیستم که باید در این باره تصمیم بگیرم. ولی در این تردید ندارم که بنزما باید به تیم ملی دعوت شود".