صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افـغـانسـتان با شکست ویست اندیز جام رقابت‌های ۲۰ آوره را به دست آورد

افـغـانسـتان  با شکست ویست اندیز  جام رقابت‌های ۲۰ آوره  را به دست آورد

تیم ملی کرکت کشور یکشنبه شب توانست در سومین و آخرین دیدار ۲۰ آوره ویست اندیز را با تفاوت ۲۹ دوش شکست دهد و جام این رقابت ها را به دست آورد.
در این دیدار که در شهر لکنو هند برگزار شده بود، نخست بازی را در بخشی توپ زنی کرکت بازان کشور آغاز کردند و توانستند در ۲۰ آور بازی با از دست دادن هشت بازیکن، ۱۵۶دوش به ویست اندیز، هدف دهد.
در بخش توپ زنی برای تیم ملی رحمان الله گربز خوب درخشید و توانست ۷۹ دوش را به سود تیم خود انجام دهد.
در مقابل در بخشی توپ اندازی برای ملی پوشان ویست اندیز، کوتریل خوب درخشید و توانست با از دست دادن کمترین دوش، دو بازیکن تیم ملی را از میدان، بیرون کند.
در مقابل، کرکت بازان ویست اندیز بازی را در بخشی توپ زنی خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شدۀ افغانستان را بر آورده سازد.
شی هوپ در بخش توپ زنی برای ویست اندیز خوب درخشید و توانست ۵۲ دوش را به سود تیم خود، انجام دهد.
نوین الحق خوب برای تیم ملی کرکت کشور خوب درخشید و توانست سه بازیکن حریف را از میدان، بیرون کند.
در پایان این دیدار، رحمان الله گربز لقب بهترین بازیکن میدان و همچنان کریم جنت لقب بهترین بازیکن رقابت های ۲۰ آوره میان دوکشور را، به دست آورد.
قرار است که این دو تیم یک دیدار پنج روزه را نیز تا نُه روز دیگر، برابر هم انجام دهند.