صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف یورو ۲۰۲۰ برگزار شد

قرعه‌کشی مرحله پلی‌آف یورو ۲۰۲۰ برگزار شد

قرعه کشی مرحله پلی آف یورو ۲۰۲۰ برگزار شد و تیمهای حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.
چهره 20 تیم از 24 تیم حاضر در یورو 2020 مشخص شده است و 16 تیم باقی مانده که امیدوار به حضور در این رقابتها هستند برای کسب چهار سهمیه باقی مانده با هم به رقابت خواهند پرداخت.
در مرحله پلیآف این 16 تیم در چهار مسیر A ،‌B ،C و D تقسیم شدهاند. هر مسیر دو بازی تک حذفی دارد که در آن تیم دارای بالاترین جایگاه در ردهبندی یوفا میزبان تیم دارای پایینترین رده خواهد بود و تیم دارای دومین رده بالا پذیرای تیم دارای سومین رده بالا خواهد بود. برنده هر یک از این دو بازی با هم رو به رو میشوند تا در نهایت یک تیم به مرحله نهایی یورو 2020 صعود کند. بر این اساس مسیر صعود تیمهای مرحله پلیآف به شرح زیر است:
مسیر D
بازی نیمه نهایی یک: گرجستان (1) - بلاروس (4)/ میزبان: گرجستان
بازی نیمه نهایی دو: مقدونیه (2) - کوزوو (3)/ میزبان: مقدونیه. طبق قرعه برنده بازی نیمه نهایی یک (یکی از دو نیم گرجستان یا بلاروس) در بازی فینال این مسیر میزبان خواهد بود.
مسیر C
بازی نیمه نهایی یک: اسکاتلند (1) - اسراییل (4)/ میزبان: اسکاتلند. بازی نیمه نهایی دو: ناروی (2) - صربستان (3)/ میزبان: ناروی. طبق قرعه برنده بازی نیمه نهایی دو (یکی از دو تیم نروژ یا صربستان) میزبان بازی فینال این مسیر خواهد بود.
مسیر B
بازی نیمه نهایی یک: بوسنیوهرزگوین (1) - ایرلندشمالی (4)/ میزبان: بوسنیوهرزگوین. بازی نیمه نهایی دو: چکسلواکی (2) - ایرلند (3)/ میزبان: چکسلواکی
طبق قرعه برنده بازی نیمه نهایی یک (یکی از دو تیم بوسنی یا ایرلند شمالی) میزبان بازی فینال این مسیر خواهد بود.
مسیر A
بازی نیمه نهایی یک: ایسلند (1) - رومانی (4)/ میزبان: ایسلند. بازی نیمه نهایی دو: بلغاریا (2) - هنگری (3)/ میزبان: بلغارستان
با توجه به حضور دو تیم ملی دانمارک و روسیه که در گروه B یورو مرحله نهایی یورو 2020 قرار گرفتهاند (تنها مورد استثناء که پیش از انجام قرعهکشی مرحله نهایی تعیین شده است) و با در نظر داشتن این موضوع که هر دو کشور جزو میزبانهای مرحله نهایی هستند، یک قرعهکشی تکمیلی برای تعیین میزبان بازیهای گروه B انجام شد که طبق قرعه مشخص شد این تیم ملی دانمارک است که هر سه بازیاش در مرحله گروهی را در خانه انجام میدهد و تیم ملی روسیه تنها دو بازیاش در این مرحله را میزبانی خواهد کرد و برای مصاف با دانمارک باید به کپنهاگن سفر کند.
زمان برگزاری بازیها
بازیهای مرحله نیمهنهایی پلیآف مرحله انتخابی یورو 2020 روز پنجشنبه 26 مارچ 2020 (ششم حمل 1399) و بازیهای فینال آن هم در تاریخ 31 مارچ 2020 (11 حمل 1339) همگی از ساعت 23:115 به وقت تهران برگزار میشود. قرعهکشی مرحله نهایی رقابتها در تاریخ 30 نوامبر سال جاری (9 قوس) برگزار میشود.  رقابتها به صورت نیمه نهایی و فینال برگزار میشوند. یورو 2020 برخلاف سالهای گذشته در یک یا دو کشور برگزار نمیشود. 12 شهر از 12 کشور قاره اروپا میزبان این بازیها خواهند بود. هفت میزبانی که به صورت مستقیم به مرحله نهایی صعود کردند در گروههایی قرار میگیرند که بازیهایشان در شهرهایشان برگزار میشود.