صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امشب؛ نبرد دو مربی سوپر استار

امشب؛ نبرد دو مربی سوپر استار

بازی ریورپلات و فلامنگو در فینال کوپا لیبرتادورس نبرد دو مربی متفاوت خواهد بود: مارسلو گایاردو در ریورپلات و ژرژ ژسوس از فلامنگو؛ نبرد یک مربی بومی با یک مربی خارجی؛ یک فرد جوان با یک کهنهکار؛ و فردی آرام و باسابقه با مربی خارجی پرسروصدا.
گایاردو در ریورپلات بهعنوان بازیکن خوش درخشید و در این تیم محبوبیت بسیاری کسب کرد. او در نخستین فصل مربیگری تیم در سال 2014، توانست آنها را به قهرمانی کوپا سودآمریکانا برساند که معادل لیگ اروپا برای آمریکای جنوبی است. یک سال بعد، او با آنها برای نخستین بار در طول تقریباًدو دهه، فاتح لیبرتادورس شد. ریورپلات سال بعد باز هم لیبرتادورس را فتح کرد و نخستین تیمی پس از بوکاجونیورز در سال 2001 شد که از قهرمانیاش در آمریکای جنوبی دفاع میکند. برای همین است که گایاردو در این تیم مثل خدا است.
در آمریکایی جنوبی، بازیکنان خوب بهندرت در یک باشگاه میمانند و معمولاً به اروپا میروند اما توانایی گایاردو در ساختن و بازسازی تیم فوقالعاده بوده است، چیزی که در خارج از آمریکای جنوبی به آن توجه کمی شده است. این موضوع باعث تعجب مربیان دیگر شده. رقیب امروز او در میان بهترین مربیان دنیا جایی ندارد اما ژسوس در پرتگال بسیار مشهور است. او در این کشور توانست بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون را به چندین قهرمانی برساند.ژسوس در جوزا به فلامنگو پیوست و تیم او از نخستین یکشنبه ماه آگست بیشکست بوده است. عملکرد او یادآور دوران درخشان دهه 1980 است که زیکو، جونیور و لئاندرو در این تیم بودند.
ژسوس 65ساله همچنین میتواند نخستین مربی خارجی باشد که یک تیم برازیلی را به قهرمانی لیبرتادورس برساند. طرفداران شیفته حضور او در کنار میدان هستند.