صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازی‌های لیگ فوتبال چیلی به خاطرناآرامی‌ها لغو شدند

بازی‌های لیگ فوتبال چیلی  به خاطرناآرامی‌ها لغو شدند

فدراسیون فوتبال چیلی بازیهای لیگ فوتبال این کشور را به دنبال هفتهها تظاهرات ضد دولتی و به خاطر نگرانیهای امنیتی لغو کرد.
کلیه بازیهای لیگ فوتبال شیلی از زمان بروز ناآرامیها لغو شده بودند و با تصمیم فدراسیون فوتبال بازیهای باقی مانده انجام نخواهند شد. تظاهرات در چیلی که در اعتراض به افزایش قیمت مترو صورت گرفت، از شش هفته پیش تا کنون ادامه دارد. دولت این افزایش قیمت را لغو کرد اما تظاهرات پایان نگرفت.
در جریان این ناآرامیها، حداقل ۲۶ نفر کشته و صدها نفر هم زخمی شدهاند. با موافقت تمامی تیمهای شرکت کننده در لیگ، تیم فوتبال "اونیورسیداد کاتولیکا" به عنوان قهرمان لیگ معرفی شده است. موج اعتراضات و تظاهراتهای ضد دولتی در چیلی، باعث شد تا دولت این کشور از میزبانی دو اجلاس مهم بینالمللی صرفنظر کند.
دولت همچنین تسلیم یک خواسته معترضان شده و گفته است یک همهپرسی در مورد قانون اساسی برگزار می‌‌‌‌‌کند.
در همهپرسی از رایدهندگان سوال خواهد شد که آیا آنها خواهان جایگزین شدن قانون اساسی فعلی هستند که زمان حکومت اگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق این کشور تهیه شد یا نه.
چیلی یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه آمریکای لاتین است اما این کشور در زمینه نابرابری اقتصادی هم پیشتاز است. نارضایتی مردم از هزینههای زندگی افزایش یافته و بسیاری خواهان اصلاحات مالیاتی، قوانین کار و سیستم تامین اجتماعی هستند.