صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم فوتسال زیر ۱۹ سال بانوان افغانستان در برابر ازبکستان مغلوب شد

تیم فوتسال زیر ۱۹ سال بانوان افغانستان در برابر ازبکستان مغلوب شد

تیم ملی فوتسال زیر ۱۹ سال بانوان افغانستان در سومین بازیاش در برابر ازبکستان مغلوب شد.
شمس امینی، معاون برنامههای فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت: «در رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان مرکز آسیا تیم بانوان افغانستان سه بر صفر در برابر ازبکستان شکست خورد.» آقای امینی میگوید ملیپوشان کشور در دو بازی قبلیشان در برابر قرغزستان و ایران هم شکست خورده بودند.