صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوبی و دخترش چگونه کشته شدند؟

کوبی و دخترش چگونه کشته شدند؟

جهان هنوز در شوک مرگ دردناک و تلخ کوبی برایانت ستارهی محبوب بسکتبال است و بازرسان به دنبال یافتن علت سقوط هلیکوپتر کوبی هستند.
مرگ کوبی برایانت جهان را غمزده کرده است و هواداران و ورزشکاران در سراسر جهان هنوز در شوک و ناباوری به سر میبرند. دلیل سقوط هلیکوپتر کوبی و همراهانش هنوز مشخص نشده اما آخرین مکالمات خلبان کوبی با برج مراقبت، نوری بر این معما تابانده است.
" این هلیکوپترها همینطوری یک دفعه از آسمان نمیافتند!" خلبان سابق کوبی برایانت ادعا کرد که هلیکوپتر شبیه لیموزین او که قبل از برخورد با کوه 500 فیت را در 15 ثانیه شیرجه زده بود، آنقدر امن و مطمئن است که تقریبا ضد گلوله به حساب میآید. او گفته البته هدایت این هلیکوپتر بسیار پیچیده است و به خلبانی با تجربه نیاز دارد.
جان آلتوبلی، همسرش کری و دخترشان آلیسا نیز در این سقوط به همراه پیتون چستر و مادرش سارا چستر، همینطور مربی بسکتبال کریستینا ماوزر و خلبان آرا زوبایان جان خود را از دست دادند.
خلبان سابق برایانت کورت دیتز گفته هلیکوپتر کوبی مثل یک لیموزین بود و وضعیت بسیار خوبی داشت. دیتز گفته که هلیکوپتر بسیار پیچیده است و باید توسط خلبانان بسیار باتجربه و زبدهای هدایت شود.
او اضافه کرده که خلبانان باید حداقل دو هزار ساعت با هلیکوپترهای موتور دوقلو پرواز کنند تا آماده پرواز با این نوع هلیکوپتر شوند.
کورت دیتز که در 2015 خلبان این ابرستارهی بسکتبال بود، هلیکوپتر کوبی را به لیموزین تشبیه کرده و گفته این هلیکوپتر در شرایط فوقالعادهای قرار داشته و یک برنامهی تعمیر و نگهداری بسیار عالی داشته است.
دیتز گفته که این هلیکوپتر بسیار پیچیده است و باید توسط خلبانی بسیار با تجربه به پرواز در بیاید که تجربهی چند هزار ساعت پرواز با هلیکوپتر موتور دوقلو را داشتهاند. او گفته: "خلبانان زیادی وجود ندارند که صلاحیت پرواز کردن با این هلیکوپتر را داشته باشند." او در بارهی قابل اعتماد و امن بودن این مدل هلیکوپتر به خبرگزاریها گفته: "این هلیکوپترها همینجوری از آسمان نمیافتند!" همچنین اضافه کرده که این مدل هلیکوپتر تقریبا ضد گلوله در نظر گرفته میشوند.