صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فدرر در نیمه‌نهایی اوپن استرالیا؛ «معجزه» در تنیس مقابل تنیس

فدرر در نیمه‌نهایی اوپن استرالیا؛ «معجزه» در تنیس مقابل تنیس

در یکی از عجیب‌‍ترین اتفاقات تنیس جهان، راجر فدرر با نجات دادن هفت "مچپوینت" (امتیاز منجر به پیروزی در مسابقه) توانست به نیمهنهایی اوپن استرالیا برسد.
در یکچهارم نهایی اولین گرنداسلم فصل تنیس جهان، مرد شماره سه این رشته هفت بار تا آستانه حذف رفت اما در پایان ۳-۶ ،(۸-۱۰) ۶-۷ ،۶-۲ ،۶-۲ ،۳-۶ تنیس سندگرن را شکست داد.
سندگرن که مرد شماره ۱۰۰ تنیس جهان است، در صورت پیروزی تبدیل به بازیکنی با نازلترین رتبه در ردهبندی جهانی میشد که از سال ۱۹۹۱ به نیمهنهایی ملبورن رسیده است. اما پرافتخارترین مرد تنیس جهان در مسابقهای که ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه طول کشید، این رویا را بر باد داد.
فدرر که قهرمانی ۲۰ گرنداسلم را در کارنامه دارد در ست سوم بازی به دلیل مصدومیت کشاله ران استراحت پزشکی گرفت. او در نیمهنهایی باید با نواک جوکوویچ، مرد شماره دو تنیس جهان بازی کند.
تنیسباز صرب که در فینال دوره قبل ویمبلدون فدرر را شکست داده با پیروزی در سه ست پیاپی (۱-۷) ۶-۷ ۳-۶ ۴-۶ مقابل میلوش رائونیچ کانادایی به نیمهنهایی رسید.
فدرر در پایان این مسابقه تراژیک به آرامی راکتش را بالا برد و به ابراز احساسات ۱۵۰۰۰ تماشاگری پاسخ داد که یکی از باورنکردنیترین مسابقات تنیس را دیده بودند. در سوی دیگر زمین هم تنیس سندگرنی بود که در اولین مچپوینتی که فدرر بدست آورده بود، فورهندش را به تور کوبید.
فدرر ۳۸ ساله گفت: "به شما میگویم که بعضی وقتها باید خوششانس باشید. گاهی اوضاع تحت کنترل نیست. فقط امیدوار بودم که او یک ضربه سنگین پیروزیبخش نزند، توپ در بازی بماند و بعد از یکی دو ضربه که رد و بدل شد، ببینم چه در مغزش میگذرد."
"بازی که ادامه یافت، من حس بهتری پیدا کردم و فشار از رویم برداشته شد.
حقم نبود این بازی را ببرم اما حالا اینجا ایستادهام و واضح است که بسیار هم خوشحالم."
در دیدار با سندگرن هم فدرر تنها سایهای از خودش بود و ضمن این که با مصدومیت کشاله ران هم مواجه شد. قهرمان شش دوره اوپن استرالیا گفت: "کشاله ران و زانویم کش آمده بود و من در دفاع کردن مشکل داشتم."
اما فدرری که در تمام دوران حرفهایش (۱۵۱۲ بازی) هرگز در میانه مسابقه به دلیل مصدومیت کنار نکشیده، این بار هم از پس مصدومیت برآمد: "دوست نداشتم درخواست کمک پزشکی کنم، چون این نشانه ضعف است. بهترین کار در رابطه با مصدومیت کشاله ران این است که از زمین بیرون بروید و مردم نفهمند چه اتفاقی افتاده است."
"من به معجزه اعتقاد دارم، شاید باران ببارد و شاید اتفاقی دیگر بیافتد. خیلی هم بد نبود و اوضاع میتوانست وخیمتر بشود اما من فقط درد داشتم."