صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تمرینات تیم کرلینگ در بامیان برای جشنواره بازی‌های زمستانی

تمرینات تیم کرلینگ در بامیان برای جشنواره بازی‌های زمستانی

ورزشکاران تیم کرلینگ کشور روز یکشنبه (۲۰ دلو) تمرینات شان را برای آمادهگی به جشنوارۀ بازی‌‌های زمستانی در ولایت بامیان، برگزار کردند.
مسؤول کمیتۀ بانوان فدراسیون کرولینگ می گوید قرار است ورزشکاران این رشته در جشنوارۀ بازیهای زمستانی شرکت کنند.
حلیمه رضایی افزود: «ما عضویت فدراسیون کارلینگ افغانستان را داریم ولی جنجال داریم، بودجه نداریم، میدان بازی نداریم.»
بیشتر امکانات این ورزش را خود ورزشکاران فراهم ساختها ند. ورزشی که تازه در افغانستان جای پیدا کرده و در کنار پسران، دختران هم در این بازی حضور گُسترده دارند.
زینب اصغری، یک ورزشکار گفت: «سه ساله می شود که این بازی در بامیان آمده و سال گذشته هم این بازی در بند امیر برگذار شده بود و امسال هم در هیمن جا برگزار خواهد شد. خیلی علاقه دارم و در این بازی ها، شرکت کرده ام.»
گل احمد، ورزشگار دیگر گفت: «علاقمند زیاد دارد (کرلنگ) در بامیان و دیگر ولایت ها، در این بازی ها شرکت می کنیم، اما بنابر نبود امکانات، نمی توانیم زیادتر جذب داشته باشد.»
مسؤولان در فدراسیون کرولینگ می گویند که هیچ گونه پشتیبانی حکومت و بودجه برای انکشاف این بازی را ندارند.
این درحالی است که رقابت های کرلینگ در جشنوارۀ زمستانی در بامیان برگذار خواهند شد، گفتنی است که جشنوارۀ یک ماۀ ورزش های زمستانی در این ولایت، برگذار شده است.