صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پله خجالت می‌کشد از خانه بیرون بیاید

 پله  خجالت  می‌کشد از خانه بیرون بیاید

پله، اسطوره جهان فوتبال، که مدتی است از ناحیه لگن دچار ناراحتی است به گفته فرزندانش برای بیرون رفتن از خانه "تنبلی میکند" چرا که نمیخواهد او را با عصا و تجهیزات کمکی برای راه رفتن ببینند.
فاتح سه جام جهانی که بسیاری او را بهترین فوتبالیست تمام اعصار میخوانند، سال گذشته به علت مشاهده عفونت در ادرارش به بیمارستان منتقل شد.
او که ۷۹ سال دارد مدتی است که از ناراحتی لگن و مفصل ران رنج میبرد و بدون عصا و تجهیزات کمکی نمیتواند راه برود. او این اواخر چند باری هم که در انظار عمومی ظاهر شده روی صندلی چرخدار بوده.
حالا پسرش ادینهو به تلویزیون گلوبو برازیل گفته: "او خیلی ترسو و تنبل شده".
پله رکود بیشترین گل زده را دارد. او در ۱۳۶۳ مسابقه که در طول ۲۱ سال فوتبال بازی کردن انجام داده ۱۲۸۱ گل زده؛ از جمله ۷۷ گل در ۹۱ بازی ملی که پیراهن طلایی برازیل را برتن داشته است.
او در چند سال گذشته به لحاظ سلامتی افت کرده به ویژه پس از آن که در سال ۲۰۱۵ بعد از دو بار بستری شدن در بیمارستان به فاصله تنها ۶ ماه، ناچار به عمل جراحی پروستات تن داد.
ادینهو پسر او وضعیت این روزهای پدرش را چنین توصیف کرده: "تصور کنید شما پادشاه هستید. مردم همیشه او را این چنین به یاد آوردهاند و خود او هم چنین تجسمی از خودش دارد و حالا حتی قادر نیست به درستی راه برود."
"او خجالت میکشد. دلش نمیخواهد بیرون برود، دیده شود و هیچ چیزی که با بیرون رفتن از خانه ربط داشته باشد را دوست ندارد."
"او خیلی شکننده شده. جراحی و ترمیم مفصل ران داشته و نتوانسته بازتوانی مناسبی بعد از اون داشته باشد. بنابراین با حرکت کردن و راه رفتن مشکل دارد و همین به افسرده شدنش هم کمک کرده است."
ماه جون امسال (چهار ماه دیگر) آخرین قهرمانی جهان برازیل با پله که در مکزیک روی داد ۵۰ ساله میشود؛ قهرمانی با آن تیم برازیل که خیلیها آن را بهترین تیم فوتبال تاریخ جهان میخوانند.