صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومين جشنوارۀ ورزش هاى زمستانى در باميان آغاز يافت

سومين جشنوارۀ ورزش هاى زمستانى در باميان آغاز يافت

باميان : سومین جشنواره ورزش های زمستانى، با اشتراک ٣٠٠ ورزشکار رشته های اسکی، اسنوبورد، کوهنوردى و کرولینگ، در بند امير باميان آغاز يافت. 
اسدالله باتوری مسئول اتحادیۀ ورزشهای زمستانی در باميان، به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين جشنواره، که در پارک تفريحى بند امير راه اندازى مى شود، ورزشکاران ولايتهاى بامیان، کابل، پروان، میدان وردک، پنجشیر و غزنی شرکت کرده اند.
به گفتۀ موصوف در مراسم افتتاح اين جشنواره، ديروز ٢٢ دلو، ورزشکاران در رشته هاى کرولینگ، اسنوبورد، اسکى نمايشاتى را انجام دادند؛ اما نسبت برفبارى شديد، مسابقات معطل گرديده است.
منبع افزود که در اين جشنواره از جمله ٣٠٠ ورزشکار، ٦٨ تن شان خانم و متباقى مردان مى باشند.
عظیم فرید ولسوال یکاولنگ به پژواک گفت: "برگزارى اين چنین برنامه های ورزشی، تاثیرات مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و با چنین برنامه ها وحدت وهمدلی بین جوانان و ساکنین کشور ایجاد میگردد."
زهرا حکیمی یکی از ورزشکاران اسنوبوردینگ کابل، به پژواک گفت: "وقتى براى اشتراک به اين مسابقه به باميان مى آمدم زياد نگران بودم؛ اما حالا احساس خوشى دارم، امنيت تامين است و هيچ مشکلى وجود ندارد."
شگوفه بیات یکی ازاستادان کوهنوردی دفتر اسینت، به پژواک گفت که هدف از آمدن آنان در بامیان، اشتراک در جشنواره و بازدید از دیگر ورزشکاران بامیان میباشد.
وی افزود که بامیان، فضای عالی برای همه ورزشهای زمستانی دارد و برگزارى اينگونه برنامه هاى ورزشى میتواند برای رشد صنعت توریزم موثر باشد.