صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ اسد ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانوی اسکی‌باز افغان از رقابت‌های این رشته در پاکستان مدال گرفت

بانوی اسکی‌باز افغان از رقابت‌های این رشته در پاکستان مدال گرفت

در این رقابتهای چهار روزه، چهار ورزشکار مرد و یک ورزشکار افغان شرکت کرده بودند.
ناظمه خیرزاد، نخستین مدال برونز را برای افغانستان از رقابتهای اسکی در پاکستان بدست آورد.
این اسکیباز افغانستان، در چهارمین دور رقابتها اسکی پاکستان در بخش «اسللوم» خوب درخشید و به این مدال دست یافت.
در این رقابتهای چهار روزه، چهار ورزشکار مرد و یک ورزشکار افغان شرکت کرده بودند.
سجاد حسینی و علی شاه فرهنگ، دو ورزشکار مرد افغان مقام ۲۵ این رقابتها را گرفتند و سید محمد طاهری و شاه آغا رضایی، نمایندهگان دیگر افغانستان در این رقابتها به مقامهای ۲۷ و ۳۴ دست یافتند.
در رقابتهای اسکی پاکستان، ۴۵ ورزشکار از کشورهای اوکراین، تاجیکستان، یونان، آذربایجان و افغانستان شرکت کرده بودند.