صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای عبدالصبور عمری سند درجه یک بین‌المللی داوری اهدا شد

برای عبدالصبور عمری سند درجه یک بین‌المللی داوری اهدا شد

عبدالصبور عمری داور افغان که سند درجه یک بینالمللی داوری را به دست آورد
فدراسیون جهانی تکواندو به عبدالصبور عمری داور افغان سند درجه یک بینالمللی داوری تفویض کرده است.
فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان این خبر را امروز در صفحۀ فیسبوکش گذاشته.
در خبرنامه آمده که سند به امضای داکتر چونگ ونگ چوی رئیس فدراسیون جهانی به عمری رسیده است.
عبدالصبور عمری معاون فنی فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان است و از چند سال داوری رقابتهای جهانی را به عهده داشته.
به اساس معلومات فدراسیون جهانی تکواندو، حدود ۴۰ داور در سرتاسر آسیا دارای سند درجه یک بینالمللی داوری تکواندو هستند.
قبل از عمری تنها یک داور افغان سیدصادق هاشمی سند درجه یک بینالمللی داوری داشت.کسانی که سند درجه یک بینالمللی داوری دارند میتوانند در بازیهای المپیک اشتراک کنند.