صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات آماتور گلف پاکستان با حضور ۴ ملی‌پوش افغانستان آغاز شد

مسابقات آماتور گلف پاکستان با حضور ۴ ملی‌پوش افغانستان آغاز شد

مسابقات آماتور گلف پاکستان امروز با حضور چهار ملی پوش تیم گلف افغانستان آغاز شد.
مجیب قاریزاده عضو مطبوعات کمیتۀ ملی المپیک افغانستان گفت که این مسابقات را پاکستان میزبانی میکند.
این رقابتها که به روز جمعه آغاز شدند تا ۲۳ فبروری در شهر لاهور پاکستان ادامه خواهند داشت.
در این بازیها دو ورزشکار بانو و دو آقا بهنمایندهگی از افغانستان حضور دارند.
در مسابقات آماتور گلف پاکستان در کنار ورزشکاران افغانستان و پاکستان، بازیکنان برخی کشورهای منطقه نیز حضور دارند.