صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جام جهانی T20 کرکت مردان به تعویق افتاد

جام جهانی T20 کرکت مردان به تعویق افتاد

مسابقات T20 جام جهانی کرکت مردان که قرار بود در جریان سال روان میلادی در آسترالیا برگزار شود، به تعویق افتاده است. این مسابقات قرار بود از ۱۸ام اکتوبر تا ۱۵ ام نوامبر برگزار شود که شیوع کرونا کمیته بین المللی کرکت را مجبور کرد تا آن را به تعویق بیاندازد. در جلسه روز دوشنبه، هیات مدیره کرکت جهانی در مورد تاریخ های مربوط به سه رویداد بعدی کرکت توافق كرد تا تاریخ درست معین شود و به این ورزش فرصتی نیز دهد كه از اختلال ایجاد شده توسط کووید-۱۹ بهبود یابد  تاریخ های جدید برای برگزاری رقابت های مردانه کرکت قرار زیر است: جام جهانی سال ۲۰۲۱ میلادی: از ماه اکتوبر تا ماه نوامبر که آخرین بازی آن به تاریخ ۱۴ نوامبر برگزار خواهد شد. جام جهانی سال ۲۰۲۲ میلادی: از ماه اکتوبر تا ماه نوامبر که آخرین بازی آن به تاریخ ۱۳ نوامبر برگزار خواهد شد.
جام جهانی سال ۲۰۲۳ میلادی: این مسابقات از ماه اکتوبر تا ماه نوامبر در هند، که آخرین بازی آن به تاریخ ۲۶ نوامبر برگزار خواهد شد. کمیته جهانی جهانی کرکت گفته است که اوضاع را تحت بررسی قرار خواهند داد که تجدید نظری در مورد تصمیم گرفته شود تا از برگزاری مصوون این مسابقات مطمین شود.
این نهاد همچنان ارزیابی های خویش در مورد برگزاری جام جهانی ۲۰۲۱ کرکت زنان در نیوزیلند نیز انجام خواهد داد.