صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نصرت حق‌پرست ورزشکار افغان حریف امریکایی اش را شکست داد

نصرت حق‌پرست ورزشکار افغان حریف امریکایی اش را شکست داد

نصرت حقپرست، ورزشکار افغان روز یکشنبه ( ۱۹ اسد) حریف امریکایی خود را در یکی از مسابقات جهانی شکست داده است.
به گزارش خبرگزاری رشد، آقای حقپرست در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان (UFC ) در مقابل الکس مونوز، ورزشکار امریکایی به میدان آمده بود و توانست او را در سه راوند شکست بدهد.
این مسابقه در امریکا برگزار شده بود. این پیروزی او در مقابل حریف امریکاییاش، چهارمین پیروزیاش در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان است. نصرت حقپرست پیش از این حریفانی از کشورهای فرانسه، برازیل، انگلستان، در قفس UFC شکست داده است. یک بار نیز از یک حریف پولندی خود در مبارزات این سازمان شکست خورده است.
آقای حقپرست پس از سیر بهادرزاده، دومین ورزشکار افغانستان است که در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان به نمایندگی از کشور مبارزه کرده است.