صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکار افغان برنده سه مدال طلا در رقابت‌های پاورلیفتنگ روسیه شد

ورزشکار افغان برنده سه مدال طلا در رقابت‌های پاورلیفتنگ روسیه شد

بهامین رحیمی، پاورلفتر افغان توانست در میان ۷۰۰ ورزشکار از ۱۴ کشور، سه مدال طلا به دست آورد.
وی در رقابتهای قهرمانی پاورلفتنگ اروپا که شب یکشنبه در روسیه برگزار شد، توانست در بخش «اسکوات و دید لیف» دو مدال طلا کسب کند و یک مدال طلای دیگر را با گرفتن بیشترین امتیاز به گردن آویخت.
در این رقابتها که حدود ۱۰ ساعت ادامه یافت، بهامین رحیمی توانست وزنهای ۲۱۰ کیلوگرام و ۲۴۰ کیلوگرام را مهار کند و دو مدال طلا بگیرد.
همچنان وی توانست ۱۱۲.۵ کیلوگرام را در حرکت «بنچ پرس» بلند کند و در مجموع با وزنه زدن ۵۶۲.۵ کیلوگرام، مدال طلای «Over All » را نیز کسب کرد. گفتنی است که بهامین رحیمی از سوی داوران به عنوان بهترین پاورلفتر این رقابتها انتخاب شد. بهامین رحیم بارها در رقابتهای پاورلیفتنگ مدال کسب کرده و یکی از ورزشکاران مدالآور به شمار میآید. وی به تازهگی درسهای ماستریاش را در روسیه به پایان رسانید و قرار است در جریان روزهای آینده به کابل بازگردد.