صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسناد فین ‌سن؛ آبراموویچ، مالک چلسی، سهم محرمانه‌ای در مالکیت بازیکنان تیم‌های رقیب داشته

اسناد فین ‌سن؛ آبراموویچ، مالک چلسی، سهم محرمانه‌ای در مالکیت بازیکنان تیم‌های رقیب داشته

اسناد تازه فاش شده موسوم به مدارک فین سن، نشان میدهد رومن آبراموویچ، مالک میلیاردر تیم فوتبال چلسی انگلیس، از طریق یک شرکت واسط خارج از خاک بریتانیا، در سهام مرتبط به خرید و فروش بازیکنان تیمهایی به غیر چلسی سرمایهگذاری کرده بوده است. سخنگوی او میگوید هیچ کار غیرقانونی انجام نشده اما نهادهای فوتبالی مطمئن نیستند که این کار قانونی و مطابق قوانین فیفا و انگلستان بوده باشد. یکی از این بازیکنان اندره کاریلو، فوتبالیست پرویی است که در سال ۲۰۱۴ برابر چلسی دو بار بازی کرد. آقای آبراموویچ این کار را از طریق شرکتی که در مجموعه جزایر ویرجین بریتانیا مستقر است انجام داده است. با این حال، سخنگوی او تاکید دارد که هیچ مقررات و قانونی در جریان این موضوع شکسته یا نادیده گرفته نشده است.
اما لرد تیرسمن، دبیرکل سابق اتحادیه فوتبال انگلستان ابراز تردید کرده که آیا برای مالک یک باشگاه «مناسب است» که منافعی هم در مسایل مالی بازیکنانی داشته باشد که در تیمهای دیگر (و یا رقیب) بازی میکنند.
اسناد تازه فاش شده مرتبط با «گزارشهای فعالیتهای مشکوک بانکی» که به فینسین شهرت یافته و برنامه پانوراما بیبیسی به آنها دست یافته نشان میدهد که رومن آبراموویچ مالک یک شرکت 'آفشور ' به نام لیستن هولدینگز است که این شرکت هم از طریق یک شرکت ثالث در کار خرید و فروش بازیکنان و سرمایهگذاری در بازیکنان فوتبال فعال است.
این از جنس همان شرکتهایی است که به سرمایهگذاران اجازه میدهد سهمی از مبلغ نقل و انتقال آتی یک بازیکن فوتبال را خریداری کنند. این نوع تجارت از سال ۲۰۰۸ در انگلستان و لیگ برتر این کشور ممنوع شده هر چند در خارج از بریتانیا ممنوع شدن آن تا سال ۲۰۱۵ روی نداده بود.
آنتونی کاریلو، بازیکنی که اسناد نشان میدهد آقای آبراموویچ روی او سرمایهگذاری کرده بوده، در ماه سپتامبر و دسامبر سال ۲۰۱۴ طی دو بازی رفت و برگشت که چلسی برابر اسپورتینگ لیسبون پرتغال انجام داد به زمین رفته است.
به این ترتیب، آقای آبراموویچ در هر دوی این مسابقههای منافعی در ۱۲ بازیکن داخل زمین داشته است.
بر همین اساس لرد تریسمن، دبیرکل سابق اتحادیه فوتبال انگلستان به برنامه پانوروما بیبیسی گفته: «من فکر نمیکنم که به هیچ طریقی مناسب باشد که مالک یک باشگاه منافع مادی در بازیکنان تیمهای دیگر داشته باشد. دقیقا به همین علت بود که مالکیت از طریق شخص ثالت را (در سال ۲۰۰۸) ممنوع کردند.»