صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فیفا با اهدای لباس ورزشی از فدراسیون فوتبال افغانستان ستایش کرد

فیفا با اهدای لباس ورزشی  از فدراسیون فوتبال افغانستان ستایش کرد

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با اهدای لباسهای ورزشی شرکت «ادیداس» به اعضای فدراسیون فوتبال کشور از کارکردهای این نهاد ستایش کردهاست.
در یک اعلامیۀ فیفا آمدهاست که فدراسیون فوتبال افغانستان در شرایط سختی توانستهاست ارزشهای بازی جوان مردانه، روحیه تیمی، شفافیت و نوآوری را زنده نگه دارد و از همین رو مورد ستایش قرار گرفتهاست. مسؤولان فدراسیون فوتبال کشور میگویند با وجود شرایط سخت کرونایی در کشور آنان توانستند لیگبرتر فوتبال را برگزار کنند.محمد یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال کشور گفت: «در این شرایط سخت کرونایی و امنیتی که ما داشتیم توانستیم رقابتهای لیگبرتر فوتبال افغانستان را با حضور گرم تماشاچیان در ورزشگاه فدراسیون برگزا کنیم.»آقای کارگر میگوید پس از این فدراسیون فوتبال کشور به سوی خود کفا شدن در حرکت است و این فدراسیون از لحاظ کادرهای فنی از توانمندی بالایی برخوردار است. فوتبال افغانستان در سال گذشته میلادی سال پرباری را پشت سر گذاشت؛ برگزاری فصل نهم لیگبرتر فوتبال کشور از سوی موبی گروپ و برگزاری نخستین لیگبرتر فتسال از مهمترین رقابتهای ورزشی سال ۲۰۲۰ گفته شدهاست.