صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زمان بازی‌های افغانستان در برابر بنگله‌دیش و عمان اعلام شد

زمان بازی‌های افغانستان در برابر بنگله‌دیش و عمان اعلام شد

زمان بازیهای تیم ملی فتبال افغانستان در مرحلۀ مقدماتی جام جهانی و جام ملتها آسیا اعلام شد.کنفدراسیون فتبال آسیا روز گذشته اعلام کردهاست که به تاریخ ۲۵ ماه مارچ سال روان میلادی بنگلهدیش میزان افغانستان در ورزشگاه سیلهت این کشور خواهد بود. قرار است این بازی ساعت ۵:۳۰ شام به وقت افغانستان، برگزار شود. افغانستان پنج روز بعد و به تاریخ ۳۰ همین ماه، نیز میزبان عمان خواهد بود. فدراسیون فتبال افغانستان میگوید که تاکنون ساعت و مکان این دیدار مشخص نشدهاست. فدراسیون فتبال افغانستان میافزاید که با‌‌ توجه به وضعیت کرونایی کشورهای منطقه و پس از هماهنگی لازم با فیفا و کنفدراسیون فتبال آسیا، زمان و مکان بازی با عمان، اعلام خواهد کرد. افغانستان به علت مشکلات امنیتی، نمیتواند که بازیهایش را در خانه، برگزار کند. پیش از این، افغانستان بازیهای خانهگیاش را در شهر دوشنبه تاجیکستان، برگزار کرد.
اردوگاه تمرینی تیم افغانستان
پیش از این، تیم ملی فتبال کشور یک اردوگاه شش روزۀ تمرینی را در ششم ماه جدی در شهر دبی کشور امارات برگزار کردهاست. شماری از بازیکنان بهعلت محدودیتها از بهر جلوی گیری از شیوع ویروس کرونا در کشورهای که زندهگی میکنند، نتوانستند که در این اردوگاه، حضور یابند. اما انوش دستگیر، سرمربی تیم ملی فتبال افغانستان ده بازیکن فتبال داخلی را پس از درخشش در فصل نهم لیگ برتر، بهترین فرصت برای حضور و استعدادهای خوب فتبال افغانستان، به تیم ملی اضافه کرده بود. او دربارۀ این بازیکنان تازه به تیم ملی گفت: "این بازیکنان میتوانند با درخشش در جریان این اردوگاه تمرینی، فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را در آینده نیز، داشته باشند."