صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم سره‌میاشت قهرمان رقابت‌های والیبال بانوان کابل شد

تیم سره‌میاشت قهرمان  رقابت‌های والیبال بانوان کابل شد

تیم والیبال سرهمیاشت با از پیش رو برداشتن تیم امید داله، قهرمان رقابتهای والیبال «جام کابل» شد. تیم امید داله یک بر سه از تیم سرهمیاشت شکست خورد و به نایب قهرمانی بسنده کرد. در این رقابتها پنجاه بانو در چارچوب چهار تیم از کابل شرکت کرده بودند و برای سه روز رقابت کردند. بانوان والیبالباز کشور راهاندازی این رقابتها را برای آمادهگی شان به رقابتهای سراسری و نیز شناسایی چهرههای برتر برای حضور در تیم ملی سودمند میدانند. این رقابت ها به هدف رشد والیبال در میان دختران و شناسایی چهره های برتر برای شرکت در مسابقات لیگ والیبال بانوان راه اندازی شده بود گفته می شود رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان در ماه حوت و به میزبانی کابل برگزار خواهد شد. سرهمیاشت و امید داله در مرحله نیمهنهایی به ترتیب مقابل تیمهای شهرداری «الف» و شهرداری «ب» پیروز شده بودند. تیم شهرداری «الف» هم موفق شد که در رده سوم این رقابتها جای بگیرد.
در پایان این رقابتها که شش تیم در آن حضور داشتند، ۲۸ بازیکن برتر، جواز حضور در تیمهای منتخب «الف» و «ب» والیبال بانوان کابل را بهدست آوردند. در این مسابقات شش تیم شهرداری «الف» و «ب»، دانشگاه شهید ربانی، سرهمیاشت، دانشگاه کاردان و مجتمع ورزشی الزهرا حضور دارند و برای مدت سه روز با هم رقابت کردند.