صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز نخستین دور رقابت‌های فوتبال زیر ۱۶ سال در کابل

آغاز نخستین دور رقابت‌های فوتبال زیر ۱۶ سال در کابل

نخستین دور رقابتهای فوتبال زیر ۱۶ سال روز یکشنبه (۲۸ جدی) به میزبانی پایتخت، آغاز شد.
این رقابتها با حضور تیمهای زیر ۱۶ سال ولایت‌‌‎های کابل، بامیان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا و پروان برگزار شدهاند و تیمهای شرکت کننده برای به دست آوردن مقام نخست برای یک هفته در برابر هم رقابت میکنند.
سهیل سحریی، مسؤول کمیتۀ جوانان فدراسیون فوتبال کشور، گفت: "این بار ما این رقابتها را صرف برای بازیکنان مرکز و ولایتهای کشور راه اندازی کردهایم تا بتوانیم چهرههای نخبه را جذب تیم ملی بسازیم." بازیکنان تیمهای حوزه مرکز که در این پیکارها شرکت کردهاند، از آمادهگیهای شان برای حضور قدرتمند در برابر حریفان شان سخن میزنند  اما از آنچه که نبود زمین معیاری فوتبال در ولایت هایشان میگویند، شکایت دارند.
تمیم صابری، مربی تیم فوتبال زیر ۱۶ سال کاپیسا، گفت: "میدان سبز در این ولایت وجود ندارد و بازیکنان ما در زمینهای خاکی بازی میکنند و این میادین و رقابتها، تجربه خوبی برای بازیکنان خواهند بود."
پیمان، یکی از بازیکنان فوتبال زیر ۱۶ سال از ولایت پنجشیر گفت که فدراسیون فوتبال در این ولایت توجه به بازیکنان ندارد و در کُل تمرکز فدراسیون فوتبال بالای بازیکنان پایتخت است، اما "با آن هم، ما آمادهگی خوبی برای این رقابها گرفتهایم." قرار است فوتبال بازان برتر پس از پایان این رقابتها، به تیمهای ملی راه یابند.