صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک برنامه آموزشی کرکت در پنجشیر برگزار شد

یک برنامه آموزشی کرکت در پنجشیر برگزار شد

کرکت بورد افغانستان از راه اندازی یک برنامه آموزشی برای درک بهتر کرکت برای افغانان خبر دادهاست.
فرید هوتک سخنگوی این بورد به رادیو آزادی گفت که این برنامه در پنجشیر راهاندازی شد و با گذشت زمان به سایر ولایات نیز گسترش خواهد یافت.
آقای هوتک افزود که این برنامه راهنمایی و معلوماتی را در مورد بازیکنان، تاریخچه کرکت، بازی کرکت و نحوه راهیابی جوانان به این بازی را در بر گرفتهاست.
به گفته او، کرکت بورد افغانستان این برنامه را به این دلیل روی دست گرفته که علاقهمندی مردم به کرکت روز به روز بیشتر میشود.