صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو ورزشکار افغان برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو راهی جاپان شدند

دو ورزشکار افغان برای حضور  در المپیک ۲۰۲۰ توکیو راهی جاپان شدند

کمیتۀ ملی المپیک روز یکشنبه (۱۳ سرطان) اعلام کرد که کیمیا یوسفی و شاهمحمود نورزایی برای حضور در بازیهای المپیک توکیو، به جاپان رفتند. قراراست کیمیا یوسفی و شاهمحمود نورزایی در رشتۀ دوش ۱۰۰ متر همراه با دو مربی در رقابتهای المپیک توکیو، شرکت کنند. این دو ورزشکار تا آغاز بازیهای المپیک در اردوگاه تمرینی ۱۵ روزه در شهر فوکوشیمای جاپان، قرنطین خواهند شد. این دو ورزشکار، دومین دوز واکسین کوید ۱۹ را نیز دریافت کردهاند. افغانستان در رقابتهای المپیک جاپان، پنج نماینده در رشتههای دوش، تیراندازی، شنا و تکواندو دارد. سه ورزشکار دیگر کشور نیز تا هفدهم ماه جولای سال روان میلادی راهی جاپان خواهند شد. فهیم انوری در رشتۀ شنا، مهدی یاوری در رشتۀ نشانه زنی و فرزاد منصوری در رشتۀ تکواندو به نمایندهگی از افغانستان، در این بازیها حضور خواهند یافت. فهیم انوری از شش ماه به این سو، برای آمادهگی در این رقابتها در روسیه به سر میبرد. فرزاد منصوری نیز برای آمادهگی به این رقابتها، به قطر رفتهاست.
مهدی یاوری همچنان در کشور سویس زنده گی میکند و در حال آمادهگی برای این رقابتها، است. "بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو" قرار است پس از یک سال تأخیر بهعلت همهگیری ویروس کرونا، از ۲۳ جولای سال روان میلادی، در جاپان آغاز شود.