صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک باشگاه اسنوکر در ولایت فراه افتتاح شده است

یک باشگاه اسنوکر  در ولایت فراه افتتاح شده است

سخنگوی فدراسیون اسنوکر و بیلیارد افغانستان گفته که یک باشگاه اسنوکر در ولایت جنگزده فراه افتتاح شده است. مجیب قاریزاده گفت که این باشگاه را حسین محمدی، سهراب و عبدالبصیر با هزینه چهل هزار دالر تشکیل دادهاند. آقای قاریزاده به رادیو آزادی گفت که این باشگاه دارای سه میز اسنوکر، فضایی مناسب با همه امکانات ورزشی برای ورزشکاران و مردم این ولایت ساخته شده است. او افزود که ورزشکاران ولایت فراه از افتتاح چنین باشگاههای ابراز خوشی کرده و تلاشها هم برای فراهم کردن زمینه ورزش و بازیهای بیشتر در این ولایت ادامه دارد.