صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کریکت سپین‌غر تیم بست را شکست داد

تیم کریکت سپین‌غر تیم بست را شکست داد

تیم کریکت سپینغر تیم بست را با تفاوت ۶ ویکیت شکست داد.
تیمهای زون سپینغر و بست روز سهشنبه در ادامه تورنمنت بازیکنان معلول، نجیبالله ترهکی در ورزشگاه ولایت کنر به مصاف هم رفتند.
قرعه این بازی را تیم بست برد و نخست به توپزنی آغاز کرد که در بیست آور تعیین شده با از دست دادن ۹ بازیکن ۱۴۲ دوش انجام داد.
علاءالدین ۳۵ دوش، حزبالله ۳۲ دوش و نصرالله ۳۱ دوش به سود تیم بست انجام دادند، در حالیکه نور اسلام امیرزی سه ویکیت، عرفانالله دو ویکت، محمد اشرف، بشرمل و صبور اوریاخیل هر کدام یک ویکت به سود تیم سپینغر به دست آوردند.
تیم سپینغر در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که توانست هدف تعیین شده را در ۱۶.۲ آور با از دست دادن چهار ویکت به دست آرود و بازی را با تفاوت شش ویکت به سود خود پایان دهد.
محمد اشرف ۶۴ دوش، حسیبالله کامهوال ۲۰ دوش و نظام احمدزی ۱۷ دوش به سود تیم سپینغر انجام دادند، در حالی که شعیب محسن، شفیعالله، حزبالله و عنایتالله هرکدام یک ویکت به سود تیم بست به دست آوردند.
محمد اشرف کپتان تیم سپینغر جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد.