صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم بست به مرحله نهایی بازی‌های تورنمنت نجیب‌الله تره‌کی در کنر راه یافت

تیم بست به مرحله نهایی بازی‌های  تورنمنت نجیب‌الله تره‌کی در کنر راه یافت

تیم بست با شکست دادن تیم سپینغر به مرحله نهایی رقابتهای بازی کرکت راه یافت.
فرید هوتک٬ سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیمهای زون سپینغر و بست روز پنج شنبه (۲۴ سرطان) در ادامه بازیهای تورنمنت نجیبالله ترهکی، در ورزشگاه کرکت ولایت کنر به مصاف هم رفتند که در نهایت بازی به سود تیم بست پایان یافت.
قرعه بازی را تیم بست برد و نخست به توپزنی آغاز کرد که در ۲۰ آور تعیین شده با ازدست دادن ۹ ویکت، ۱۴۳ دوش انجام داد.
تیم سپینغر در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در ۲۰ آور تعیین با ازدست دادن ۹ ویکت٬ ۱۳۹ دوش انجام داد و بازی را با تفاوت چهار دوش به تیم حریف واگذار کرد. عنایتالله بازیکن تیم بست جایزه بهترین بازیکن این بازی را بدست آورد.
قرار است بازی نهایی این تورنمنت به روز جمعه بین تیمهای زون آمو و بست در ورزشگاه کرکت ولایت کنر برگزار شود.