صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گروه‌های جام جهانی ۲۰ اووره کریکت اعلام شد

گروه‌های جام جهانی ۲۰ اووره کریکت اعلام شد

شورای جهانی کریکت، گروههای جام جهانی بیست اووره کریکت را اعلام کرد.
افغانستان در گروه A با پاکستان، هند و نیوزیلند حضور دارد. در گروه B هم انگلستان، استرالیا، افریقای جنوبی و ویست اندیز قرار گرفته اند.
قرار بود هند میزبان جام جهانی کریکت باشد اما بنابر همهگیری ویروس کرونا، این رقابت ها به خلیج فارس منتقل شد.
قرار است از هفدهم اکتوبر تا چهاردهم نومبر امسال جام بیست اووره کریکت در امارات متحده عربی و عمان برگزار شود.