صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مراسم افتتاحیه رسمی المپیک توکیو در استادیومی خالی از تماشاگر آغاز شد

مراسم افتتاحیه رسمی المپیک توکیو در استادیومی خالی از تماشاگر آغاز شد

افتتاحیه رسمی المپیک در توکیو و در استادیومی کاملا خالی به دلیل همهگیری ویروس کرونا آغاز شده است.
کمتر از هزار تماشاگر مجاز به شرکت در این مراسم شده و امپراتور ناروهیتو بازیها را به طور رسمی افتتاح میکند.
برگزار کنندگان امیدوارند که شروع این بازیها انتقادات از برگزاری بازیها را در شرایط فعلی کاهش دهد.
المپیک توکیو، از پردرد سرترین المپیکها در تاریخ این بازیها خوانده شده است.
بازیهای المپیک توکیو و مراسم گشایش آن که تحت تاثیر همهگیری کووید۱۹ قرار گرفته، متفاوت از هر دوره المپیکی برگزار شده است.
شیوع گسترده کرونا، برگزاری این بازیها را یک سال به تاخیر انداخت، اما به هر حال امسال به رغم صداهای مخالف برای تعویق مجدد، این بازیها تحت تدابیری ویژه که سلامت و ایمنی وزرشکاران، مقامات و برگزار کنندگان را به خطر نیندازد، سرانجام برگزار میشود.
قرار است بیش از ۱۱۳۰۰ ورزشکار از ۲۰۷ کشور طی دو هفته آینده برای دستیابی به مدال که مدت زیادی برای آن تلاش کردهاند، با هم رقابت کنند.
زمانی که بازیها در مارچ ۲۰۲۰ به تعویق افتاد، برگزار کنندگان گفتند که "شعلههای المپیک میتواند به چراغ انتهای تونل تبدیل شود." در حالی که همهگیری کووید هنوز در سراسر جهان بیداد میکند، عبور از آن تونل استعارهای هنوز ادامه دارد، اما مراسم افتتاحیه روزجمعه چشماندازی از آن نور را ارائه میدهد.
توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک گفته: "فکر میکنم زمان ورود به ورزشگاه، لحظه شادی و آرامش باشد. لحظهای شاد به ویژه برای ورزشکاران برای این که میدانم چقدر آنها برای این لحظه انتظار کشیدهاند. آنها در نهایت توانستند آن جا باشند. آنها میتوانند از این لحظه که تحت شرایطی ویژه ایجاد شده، لذت ببرند."