صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین بازی افغانستان در بازی‌های المپیک روز سه‌شنبه برگزار می‌شود

نخستین بازی افغانستان در بازی‌های المپیک روز سه‌شنبه برگزار می‌شود

به سلسلۀ بازیهای تابستانی المپیک، قرار است که نخستین بازی افغانستان به روز سه شنبه بیست و هفتم ماه جولای برگزار شود.
فرزاد منصوری، تکواندوکار افغان با حریفش از کوریای جنوبی مبارزه خواهد کرد.
عارف پیمان، سخنگوی کمیتۀ ملی المپیک گفته است که امیدوار اند منصوری بتواند در اين بازيها مدال بگيرد.
در کنار منصوری سه مرد و یک دختر از افغانستان در این بازیها نمایندهگی خواهند کرد.
مسابقات المپیک روز جمعه در شهر توکیوی جاپان افتتاح شد.
قرار است که ۱۱ هزار ورزشکار از ۲۰۴ کشور در این مسابقات اشتراک کنند.