صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران افغان بر حریفان ایرانی خود غلبه کردند

ورزشکاران افغان بر حریفان  ایرانی خود غلبه کردند

شکور قادری در کتگوری وزن سبک در سازمان GMC آلمان و ذبیح الله مبارز در کتگوری سبک وزن در سازمان NFC آلمان در مسابقات هنرهای رزمی مختلط حریفان ایرانی خود را مغلوب کردند.
مجیب قاریزاده عضو دفتر رسانههای کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که ذبیح الله مبارز تاکنون چهار پیروزی بدون شکست را در کارنامه حرفهیی خود به ثبت رسانیده؛ اما قادری این نخستین مبارزه نیمه حرفهیی اش بود که با پیروزی به پایان رسید.