صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرزاد منصوری با حریف کوریایی‌اش دیدار می‌کند

فرزاد منصوری با حریف کوریایی‌اش دیدار می‌کند

قراراست امروز (سهشنبه، ۵ اسد) فرزاد منصوری، تنها نمایندۀ تکواندوی کشور، در بازیهای المپیک توکیو در برابر حریفش از کوریا رقابت کند.
این رقابت ساعت ۴۵: ۷ دقیقه صبح به وقت کابل برگزار خواهد شد.
این ورزشکار از آمادهگیهایاش برای این رقابت، اطمینان میدهد.
این در حالی است که روز یک شنبه، مهدی یاوری ملی پوش نشانه‌‎زنی کشور نتوانست نتیجۀ کسب کند و از دور رقابتها، حذف شد.
یگانه امید افغانستان برای دستیابی به مدال ارزشمند از رویداد بزرگ جهان رقابتهای المپیک ۲۰۲۰ توکیوی جاپان، همین ورزشکار است.
فرزاد منصوری ۱۹ ساله، یک متر و ۹۵ سانتی قد دارد و در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرام در برابر این تکواندوکار سرشناس جهان و اهل کوریا که قهرمان دو مرتبهیی آسیا است و معتبر ترین برنز بینالمللی و قهرمانی دانشجویان جهان را در کارنامهاش، دیدار خواهد کرد.
محمدبشیر ترهکی،  سرمربی تیم ملی تکواندو میگوید: "آمادهگی صد در صد داریم به این رقابتها، ما بهخاطر کسب مدال به المپیک آمدیم نه به خاطر اشتراک، فرزاد از روحیۀ عالی برخوردار است، هیچ مشکلی و هیچ بهانهجویی هم نداریم و ما آخرین تلاش خود را میکنیم تا به افغانستان، مدال کسب کنیم و پرچم افغانستان را به اهتزاز دربیاوریم."
فرزاد منصوری با عملکرد چشمگیری از بازیهای جهانی و آسیایی با به زانو درآوردن حریفان قدرتمندش، مدالهای رنگینی را نصیبت افغانستان ساختهاست.
منصوری میگوید: "تمرینات ما بسیار خوب و فشرده در جاپان، جریان دارد. تاریخ ۲۷ جولای رقابت من است، انشالله تا آخرین توان خود، زحمت میکشم تا بتوانم برای کشورم مدال کسب کنم."
آگاهان ورزش و ملی پوشان پیشین تیم ملی تکواندوی افغانستان، کسب مدال در چنین رویداد جهانی را دشوار میدانند؛ اما با ابراز خوشبینی از آمادهگیهای این چهرۀ خلاق تکواندوی کشور میگویند.
محمود حیدری، عضو تیم ملی پیشین فدراسیون تکواندو میگوید: "فرزاد، ورزشکار توانمندی است و برای این رقابتها زحمتهای زیادی کشیده و من مطمین هستم که تمام توان و نیروی خود را در این رقابت، مصرف خواهد کرد. چالش که فرزاد با آن مواجه است، چالش وزنی است، فرزاد بازیکن این وزن نیست و مبارزه کردن در این وزن، برایش دشوار خواهد بود."
فرزاد منصوری در صورت پیروزی امروز در برابر حریف کوریاییاش پس از آن، در برابر تکواندوکاران با تجربه جهان از کشورهای آلمان و قزاقستان، رو بهرو خواهد شد.
پنج ورزشکار از چهار رشتۀ ورزشی در رقابتهای المپیک توکیو به نمایندهگی از افغانستان شرکت کردهاند که مهدی یاوری روز گذشته در بخش نشانه زنی نتوانست به مرحلۀ بعدی، راه یابد و از این رقابتها حذف شد.