صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد خان در مسابقه ۱۰۰ توپ کریکت به عنوان بهترین بازیکن اعلام شد

راشد خان در مسابقه ۱۰۰ توپ کریکت  به عنوان بهترین بازیکن اعلام شد

راشد خان بازیکن افغان در بازیهای کریکت در مسابقه ۱۰۰ توپ به عنوان بهترین بازیکن مسابقه اعلام شد.
راشدخان، قویترین بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان، دو شنبه شب تیم روکیتس را برنده رقابتها کرد و بهترین بازیکن شد. این مسابقه بین تیمهای سوپر جارجرز و ترینت روکیتس برگزار شده بود. ناردرن سوپر چارجز تمام بازیکنان خود را در ۹۹ ویکت از دست داد و ۱۳۲ دوش انجام داد. تیم ترینت روکیتس در ۹۴ ویکت با از دست دادن ۸ بازیکن هدف تعیین شده را تکمیل و پیروزی را ازآن خود کرد. راشد خان با حذب ۳ بازیکن از میدان و ۲۵ دوش بهترین بازیکن اعلام شد.