صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فهیم انوری امروز به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک رقابت می‌کند

فهیم انوری امروز به نمایندگی از افغانستان  در بازی‌های المپیک رقابت می‌کند

قراراست امروز فهیم انوری، ورزشکار کشور در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو در بخش شنا رقابت کند.
عارف پیمان سخنگوی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که انتظار دارند انوری به پیروزی در این رقابت دست یابد.
او گفت که کیمیا یوسفی و شاه محمود نبرد نیز در بخش اتلتیک یا دوش ۱۰۰ متر در برابر حریفان خود حضور یابند.
در این رقابتها ۵ ورزشکار از افغانستان اشتراک کردند که فرزاد منصوری در رشته تکواندو و مهدی یاوری در رشته نشانهزنی نتوانستند مدال بدست بیآورند.