صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتصاب عمومی گسترده در یونان آغاز شد

اعتصاب عمومی گسترده در یونان آغاز شد

هزاران نفر در یونان در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت این کشور دست به اعتصاب عمومی زده اند.
سیستم ترانسپورت عمومی از جمله قطارها، بس ها، کشتی ها و هواپیماها در این کشور متوقف شده است. کارکنان شفاخانه ها در این کشور هم تنها برای ارائه خدمات ضروری به کار مشغول هستند . براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف برگزار شود و انتظار می رود دهها هزار نفر در آتن، پایتخت، در تظاهرات شرکت کنند. بیش از پنج هزار نیروی پولیس برای حفظ امنیت آتن به مرکز این شهر اعزام شده اند. ترانسپورت شهری در آتن در حال حاضر تنها از طریق سیستم مترو امکان دارد.

اتحادیه های کارگری در این کشور از برنامه ریاضت اقتصادی دولت که به مردم با حداقل درآمد هم مالیات هایی را تحمیل می کند، خشمگین هستند.
برنامه جدید ریاضت اقتصادی دولت در حالی ارائه شده که این کشور در ماههای گذشته با کاهش هزینه ها و افزایش بیکاری به میزان ۱۶ درصد مواجه بوده است.

قرار است ظرف روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ( ۲۹ و ۳۰ جون) پارلمان این کشور به برنامه ریاضت اقتصادی جدید دولت و همچنین اجرای این قوانین به طور جداگانه رای بدهد.
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که پارلمان یونان به دولت جدید این کشور رای اعتماد داده است. روز دوشنبه ۲۷ جون جورج پاپاندرئو، صدراعظم یونان گفت که برنامه ریاضت اقتصادی ۲۸ میلیارد یورویی او می تواند به اقتصاد این کشور جان تازه ای بدهد.
در صورتی که دولت بتواند تائید پارلمان را برای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی جدید در این کشور به دست آورد، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام هایی به ارزش ۱۲ میلیارد یورو در اختیار این کشور قرار می دهند.

منبع بی بی سی