صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس فدرال امریکا اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر را به‌منظور افشای آنها بررسی می‌کند

پولیس فدرال امریکا اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر را به‌منظور افشای آنها بررسی می‌کند

مقامات ایالات متحده اعلام کردند اسناد محرمانهٔ مربوط به وقایع یازده سپتامبر ۲۰۰۱ را بررسی میکنند تا در صورت امکان، مطابق درخواست مکرر بازماندگان قربانیان، بخشهایی از این اسناد را علنی کنند.
افبیآی، پولیس فدرال امریکا در نامهای به دادستانی نیویورک اعلام کرد که تصمیم دارد بخشهایی از این اسناد محرمانه را بهمنظور «تشخیص اطلاعات قابل افشا» مرور کند. در بیانیه این نهاد همچنین آمده است که مأموران پس از بررسی، «این اطلاعات را تا حد امکان سریع و بهشکل منظم افشا میکنند.»
بیانیه افبیآی در پاسخ به شکایت قربانیان رویداد ۱۱ سپتامبر صورت میگیرد. دولتهای مختلف ایالات متحده در جریان رسیدگی به این پروندهٔ طولانی دائما خواستار عدم افشای اسرار دولتی در این زمینه شدهاند.
اما جو بایدن، رئیسجمهوری امریکا اخیرا از تصمیم این دادگاه استقبال کرد و گفت: «دولت من متعهد شده که نهایت شفافیت را مطابق قانون تضمین کند.»
حدود ۱۷۰۰ تن از بازماندگان قربانیان این حادثه با امضای توماری خواستار آن شدهاند که جو بایدن بدون وفاکردن به وعدهاش در مراسم امسال یادبود قربانیان شرکت نکند. آنان خواستار افشای کلیه اسناد و شواهدی شدهاند که به باور آنها از ارتباط عربستان سعودی با این حملات پرده بر میدارد.
مراسم یادبود قربانیان یازده سپتامبر به زودی در بیستمین سالگرد آن برگزار خواهد شد.