صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کووید۱۹ در ایران؛ در هر دو دقیقه یک نفر می‌میرد

کووید۱۹ در ایران؛ در هر دو دقیقه یک نفر می‌میرد

تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که همهگیری کروناویروس در آن کشور در هر دو دقیقه جان یک نفر را میگیرد.
بر اساس آخرین آمار مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ در ایران در یک شبانه روز به مرز ۶۰۰ نفر رسیده است.
خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه نهم اگست (۱۸ اسد) گزارش داد که در شفاخانههای اکثر شهرهای ایران تمام بسترها از بیماران کووید۱۹ پر شده و ظرفیت پذیرش بیماران جدید را ندارند.
کاربران شبکههای اجتماعی در ایران، کارکرد حکومت آن کشور را در زمینۀ تطبیق واکسین کووید۱۹ به شهروندان نقد کرده و نابسنده خوانده اند. از آغاز روند تطبیق واکسین در ایران تا کنون تنها چهار درصد جمعیت ۸۳ میلیونی آن کشور واکسین شده اند.
وزارت صحت ایران روز دوشنبه اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۴۱ هزار مورد جدید کووید۱۹ و در آن کشور ثبت شده است که شمار مجموعی واقعات را از زمان آغاز همهگیری تا کنون به حدود ۴.۲ میلیون نفر رسانده است، هرچند گمان می رود که آمار واقعی به مراتب بیشتر از این باشد.
همچنین آمار رسمی وزارت صحت ایران نشان میدهد که از آغاز شیوع کروناویروس در آن کشور تا کنون نزدیک به ۴۱ هزار نفر در اثر ابتلا به کووید۱۹ جان باخته اند.
مقامهای صحی ایران گفته اند که اکنون در هر دو ثانیه یک نفر به کووید۱۹ در آن کشور مبتلا شده و در هر دو دقیقه یک نفر در اثر این بیماری جان میبازند.
آیتالله خامنهای، رهبر ایران در ماه جنوری سال روان واردات واکسینهای امریکایی و بریتانیایی کووید۱۹ را منع کرد و گفت که این واکسینها معتبر نبوده و ممکن سبب تکثیر کروناویروس شود.
ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران که روز یکشنبه واکسین کووید۱۹ ساخت ایران را دریافت کرد، از مقامهای صحی آن کشور خواسته است تا روند تطبیق واکسین را سرعت بخشیده و از تمام ابزار ضروری برای مهارکردن همهگیری کار بگیرند.