صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تخلیه بیش از یک میلیون نفر در جاپان از بیم باران‌های سیل‌آسا

تخلیه بیش از یک میلیون نفر در جاپان از بیم باران‌های سیل‌آسا

به بیش از یک میلیون نفر از ساکنان منطقهای در جاپان که به خاطر بارانهای سیلآسا در خطر قرار دارند، توصیه شده تا محل زندگی خود را ترک کنند.
بالاترین سطح هشدار در خصوص بارشهای شدید در ولایت های فوکوکا و هیروشیما خطاب به ساکنان صادر شده است.
تاکنون بر اثر آب و هوای نامناسب و رانش زمین دو خانه در ولایت ناگازاکی تخریب شده که یک زن جانباخته و همسر و دختر وی نیز مفقود شدهاند.
بیش از ۱۵۰ نیرو از پلیس و آتشنشانی برای کمک در عملیات نجات به منطقه اعزام شدهاند.
یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که "آنها در تلاش برای یافتن افراد گمشده هستند و در عین حال باید مراقب رانش زمین و ادامه وضعیت بد آبوهوایی باشند".
غرب جاپان بیشترین آسیب را تاکنون از بارشهای متمادی و رانش زمین دیده اما در روزهای آینده بارش شدید باران در تمامی جاپان پیشبینی شده است.
یوشی آداچی، کارشناس آژانس هواشناسی جاپان بارشهای کنونی را "بیسابقه" خوانده است.
به گفته آقای آداچی "به احتمال زیاد نوعی فاجعه رخ داده است".